Η 1η κάθετη μονάδα ταξί στην Ελλάδα 

Στην εταιρεία μας η ειλικρίνεια, ο σεβασμός στον πελάτη και η διαφάνεια στις συναλλαγές αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αξίες