Ενοικίαση ταξί

&

μίσθωση άδειας

Διαθέσιμα οχήματα
από 2008 έως 2021

Άριστα συντηρημένα οχήματα άμεσα διαθέσιμα 100% προς ενοικίαση σε έναν οδηγό.

 

Τα παρακάτω δικαιολογητικά είναι τα απολύτως απαραίτητα για την ενοικίαση του οχήματος, ανάλογα τον ασφαλιστικό φορέα που θα επιλέξει ο οδηγός θα ενημερωθεί και για τα επιπλέον που θα του ζητηθούν από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες.

   Δικαιολογητικά Ενοικίασης

  1. Ταυτότητα 

  2. Δίπλωμα Οδήγησης (σε ισχύ)

  3. Ειδική Άδεια Ε.Δ.Χ. Ταξί (σε ισχύ)

  4. Σταθερό Τηλ. Κατοικίας

  5. Κινητό Τηλέφωνο

  6. Λογαριασμός ΔΕΗ - ΟΤΕ (πρόσφατο) 

  7. Εγγύηση Ενοικίασης

Για την διαθεσιμότητα των οχημάτων προς ενοικίαση, επισκεφτείτε μας στην Λ. Αθηνών 136, Αθήνα 10442.

skoda octavia 7

Μίσθωση

ταξί & αδειών

Ιδιοκτήτες 

Απόδοση 
+11%/έτος
της αρχικής επένδυσης

Αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις του ΕΔΧ Ταξί, από την ταμειακή μηχανή, την ασφάλεια, ασφαλιστικές εισφορές οδηγών και τη συντήρηση του οχήματος. Παρέχουμε στους ιδιοκτήτες την δυνατότητα ελέγχου του οχήματος τους ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

 

Η εταιρεία μας είναι η πιο αξιόπιστη επιλογή της αγοράς για τους ιδιοκτήτες ΕΔΧ Ταξί ή επενδυτές οι οποίοι ενδιαφέρονται να μισθώσουν τα  οχήματά τους ή τις άδειες τους.  Με συνεχή έλεγχο του στόλου και των επαγγελματιών οδηγών που επιλέγουμε, επιτυγχάνουμε την παροχή των υψηλότερων μισθωμάτων της αγοράς για τους ιδιοκτήτες και των χαμηλότερων για τους επαγγελματίες οδηγούς.

Συνδυάστε την αγορά και μίσθωση άδειας ταξί με την αγορά ενός Skoda OctaviaA7 μοντέλο 2014 β΄εξάμηνο και αυξήστε την ετήσια απόδοση στο 11% της επένδυσης σας.